Home » Όροι Ορθής Χρήσης

Όροι Ορθής Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Σε αυτή την ιστοσελίδα περιγράφονται οι Όροι Ορθής Χρήσης (Συμφωνία) για την παρουσίαση σας στον ιστότοπό μας. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στον ιστότοπο internetuniversity.gr 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι “εμάς”, “εμείς”, “μας” και “ιστότοπος” αναφέρονται στον ιστότοπο internetuniversity.gr Ένας “Επισκέπτης” είναι κάποιος που απλά περιηγείτε στον ιστότοπό μας. Ένα “Μέλος” και “Συνδρομητής” είναι κάποιος που έχει εγγραφεί στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας. Ο όρος “Χρήστης” είναι ένα συλλογικό αναγνωριστικό που αναφέρεται είτε σε επισκέπτη είτε σε Μέλος – Συνδρομητή. Ο όρος “Υπηρεσίες” αναφέρεται σε υπηρεσίες που πωλούμε ή διανέμουμε. Όλα τα κείμενα, οι πληροφορίες, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και τα δεδομένα που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας, είτε προέρχονται από τα μέλη μας είτε από εμάς, είναι συλλογικά γνωστά ως “Περιεχόμενο”. Διαχωρίζουμε το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από τα μέλη μας ως “Περιεχόμενο Μέλους”.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι όροι ορθής χρήσης διέπουν πλήρως την χρήση αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο ιστότοπο, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος του internetuniversity.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων ορθής χρήσης χωρίς ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών / μελών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Αν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων ορθής χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Με την πρόσβαση σ’ αυτή τον ιστότοπο ή στο περιεχόμενό του, με το ξεφύλλισμά του ή την εκφόρτωση (downloading), την τοποθέτηση (posting) ή τη φόρτωση του ιστότοπου ή κάποιας εφαρμογής του ως εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος χρήστης υποχρεούστε να τηρήσετε τους όρους αυτούς χωρίς καμία απολύτως αλλαγή, καθώς και στην τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που τον διέπουν. Το internetuniversity.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διαγράψει οποιαδήποτε δημοσίευση ή και χρήστη του συστήματος, χωρίς την συγκατάθεση ή και ενημέρωση του για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του και οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε να δείτε, να φορτώσετε και να εκτυπώσετε σελίδες από τον ιστότοπο για προσωπική χρήση, τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, με σεβασμό στους παραπάνω περιορισμούς. Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος των σελίδων του internetuniversity.gr, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την προβολή του ιστότοπου αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραφόμενους όρους.

Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι παρόντες όροι ορθής χρήσης  δεν δημιουργούν με κανένα τρόπο οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας, εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας ή σχέσης employee-employer or franchisor-franchisee μεταξύ εσάς και του ιστότοπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ
Παρόλο που καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες ώστε να βεβαιωθούμε πως οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον ιστότοπο είναι ακριβής, δεν εγγυόμαστε την αρτιότητα ή την ακρίβεια. Επίσης δεν δεσμευόμαστε ότι το υλικό είναι ημερολογιακά ενημερωμένο. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση.
Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων, υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπών τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτούς.
Κατανοείτε ότι δεν χρησιμοποιούμε ή ελέγχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι έμποροι τρίτων. Αυτοί οι έμποροι είναι υπεύθυνοι για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας, εκπλήρωσης, χρέωσης και εξυπηρέτησης πελατών. Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στις συναλλαγές που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και των εμπόρων τρίτων. Συμφωνείτε ότι η χρήση ή η αγορά από τέτοιους εμπόρους είναι ευθύνη δική σας και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους.
Αν και θεσπίζουμε κανόνες για τη συμπεριφορά των μελών και των δημοσιεύσεών τους, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για ότι τα μέλη δημοσιεύουν, μεταδίδουν ή μοιράζονται στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας και δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή άλλο ανάρμοστο περιεχόμενο που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαδικτυακή ή χωρίς σύνδεση, συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μας. Ο ιστότοπος ή οι υπηρεσίες μας ενδέχεται προσωρινά να μην είναι διαθέσιμες για κάποιο χρονικό διάστημα, λόγω συντήρησης ή για άλλους λόγους.

Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, αποτυχία γραμμής επικοινωνίας, κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλαγή της επικοινωνίας των μελών. Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία ή άλλα προβλήματα οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή υπηρεσίας, συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακομιστή ή παροχέα, υπολογιστή ή εξοπλισμού κινητού τηλεφώνου ή λογισμικού ή για τυχόν αποτυχία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών – συμπεριλαμβανομένου του τραυματισμού ή της βλάβης του υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου ή άλλου υλικού ή λογισμικού εκ μέρους κάποιου ή άλλου προσώπου – που σχετίζονται ή προκύπτουν από τη χρήση ή τη λήψη υλικού σε σχέση με τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε λογισμικού παρέχεται μέσω αυτών.

Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένου οποιασδήποτε τραυματισμού ή θανάτου που απορρέει από τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών από οποιονδήποτε, ή τυχόν αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών του ιστόττοπου ή των υπηρεσιών μας. Η αναφορά σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες βάσει εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλως δεν συνιστά ή υπονοεί επικύρωση, χορηγία, σύσταση ή οποιαδήποτε σχέση με τον ιστόττοπό μας από τρίτους ή από οποιονδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με ή χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες μας.

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το site του internetuniversity.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος και σε καμία περίπτωση το site του internetuniversity.gr.

ΚΕΡΔΗ
Αναγνωρίζετε ότι τίποτα που περιέχεται στον ιστότοπό μας δεν αποτελεί οικονομική, επενδυτική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και ότι δεν δημιουργείται καμία επαγγελματική σχέση μεταξύ εσάς και του ιστότοπου ή των επισκεπτών / χρηστών / μελών μας. Δεν υπάρχει εγγύηση ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, ότι θα κερδίσει κάποιος χρήματα, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που κοινοποιούνται στον ιστότοπο. Τα οφέλη που μπορεί κάποιος να αποκομίσει, εξαρτάται αποκλειστικά από τον χαρακτήρα του ατόμου, τον χρόνο και τον τρόπο που θα αξιοποιήσει τις τεχνικές και ιδέες που αναφέρονται στο internetuniversity.gr. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανόν έμμεσες ή άμεσες οικονομικές απώλειες που συνδέονται με τις πληροφορίες του ιστότοπου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ
Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει τα σήματα υπηρεσιών ή εμπορικά σήματα, καθώς και αυτά των θυγατρικών τους ή άλλων εταιρειών με τη μορφή λέξεων, γραφικών και λογοτύπων. Η χρήση από εσάς του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας δεν αποτελεί δικαίωμα ή άδεια για να χρησιμοποιήσετε τα σήματα υπηρεσιών ή τα εμπορικά σήματα μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια. Απαγορεύεται σύμφωνα με το Ν.2121/1993 με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, και χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του internetuniversity.gr:
α) Να αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτό τον ιστότοπο
β) Να πωλήσετε, να νοικιάσετε ή να υπενοικιάσετε υλικό από αυτό τον ιστότοπο
γ) Να αναπαραγάγετε και να αντιγράψετε το υλικό από αυτό τον ιστότοπο για εμπορική χρήση
δ) Να μετατρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο το υλικό αυτού του ιστότοπου
ε) Να αναδιανέμεται υλικό από αυτό τον ιστότοπο, εκτός από τα περιεχόμενα που είναι διαθέσιμα για αναδιανομή

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Για να χρησιμοποιήσετε τυχόν υπηρεσίες μας, ίσως πρέπει να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να γίνετε Μέλος. Η ιδιότητα σαν μέλος δεν είναι μεταβιβάσιμη και είναι άκυρη εφόσον μεταβιβασθεί καθώς απαγορεύεται. Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας προορίζονται αποκλειστικά για χρήστες που είναι τουλάχιστον 16 ετών ή μεγαλύτεροι. Οποιαδήποτε εγγραφή, χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπό μας από οποιονδήποτε κάτω από αυτήν την ηλικία είναι μη εξουσιοδοτημένη, χωρίς άδεια και κατά παράβαση αυτών των Όρων Ορθής Χρήσης. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό ή και τις υπηρεσίες μας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των 16 ετών και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Ο ιστότοπός μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει εάν θα αποδεχθεί ένα Μέλος και μπορεί να απορρίψει την εγγραφή μέλους με ή χωρίς εξηγήσεις.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης που θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασής σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για κάθε ευθύνη και ζημία που προκύπτει από την αποτυχία σας να διατηρήσετε αυτήν την εμπιστευτικότητα καθώς και όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Συμφωνείτε ότι ο ιστότοπός μας δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης, όπως αναφέρεται εδώ.

ΛΑΘΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ
Δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπό μας θα είναι χωρίς λάθη ή θα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά ή ότι θα διορθώσουμε τυχόν σφάλματα. Δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας θα είναι σωστές, ακριβείς, έγκαιρες ή με άλλο τρόπο αξιόπιστες. Ο ιστότοπός διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αλλάξει οποιοδήποτε περιεχόμενο, λογισμικό και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ή περιέχονται στον ιστοτόπο ή τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ
Τα Μέλη μπορούν να δημοσιεύσουν το περιεχόμενό τους στον ιστότοπό μας μέσω των υπηρεσιών μας (Περιεχόμενο Μέλους). Μέλη και Επισκέπτες κατανοούν ότι με τη χρήση του ιστότοπου ή της υπηρεσίας μας, ενδέχεται να εκτίθενται σε περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο. Δεν έχουμε κανένα άμεσο έλεγχο επί του Περιεχομένου Μέλους και δεν εγγυόμαστε με κανένα τρόπο την ποιότητα, την ακρίβεια ή την ακεραιότητά του. Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση ή το φιλτράρισμα οποιουδήποτε περιεχομένου μέλους. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους κριθεί παράνομο, ο ιστότοπος θα διαγράψει και θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί.

Επίσης εάν οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους στον Ιστότοπο κριθεί προσβλητικό ή ακατάλληλο, μπορούμε να ζητήσουμε από το Μέλος να το αποσύρει ή να τροποποιήσει με άλλο τρόπο το αμφισβητούμενο περιεχόμενο εντός 24 ωρών από την κοινοποίησή του στον ιστότοπο. Εάν το Μέλος δεν ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, ο ιστότοπος έχει πλήρη εξουσία να περιορίζει τη δυνατότητα του Μέλους να δημοσιεύει Περιεχόμενο Μέλους ή και να τερματίσει αμέσως την ιδιότητα του Μέλους χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς το Μέλος.

Έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να καταργήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Μέλους που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή που κατά τα άλλα είναι αντίθετο, κατά τη Συμφωνία. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κρατικούς νόμους για το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων με οποιονδήποτε τρόπο. Σύμφωνα με το DMCA, το GDPR και άλλο εφαρμοστέο δίκαιο, υιοθετήσαμε μια πολιτική τερματισμού των Μελών που θεωρούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ως παραβάτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Ως Μέλος, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για να κάνετε κάποια από τις παρακάτω ενέργειες που:

 1. Παραβιάζει οποιονδήποτε τοπικό, κρατικό, ή διεθνή νόμο
 2. Παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους
 3. Βλάπτει, απειλεί, δυσφημεί, προωθεί τη βία ή τις παράνομες δραστηριότητες ή είναι αλλιώς χυδαίο, άσεμνο, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημητικό, παραβιάζει την ιδιωτικότητα του άλλου, προκαλεί μίσος, είναι ρατσιστικό, ανήθικο ή άλλως απαράδεκτο
 4. Συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε υλικό στο οποίο δεν έχετε δικαίωμα σύνδεσης
 5. Δημοσιεύουν προσωπικές πληροφορίες οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και αριθμών πιστωτικών καρτών
 6. Διασπείρουν ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή στην απόσπαση πληροφοριών από τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας
 7. Δημοσιεύουν οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προσκλήσεις, διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, newsletters, δικτυακό μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόσκλησης
 8. Δημοσιεύουν γενικά περιεχόμενο που είναι απαράδεκτο ή περιορίζει ή εμποδίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί ή να χρησιμοποιεί τον Ιστότοτπο ή τις Υπηρεσίες μας ή που ενδέχεται να εκθέσει τον Ιστότοπο, ή τους Χρήστες μας σε οποιαδήποτε βλάβη ή ευθύνη οποιουδήποτε τύπου

Απαγορεύετε να:

 1. Αναπτύξετε έναν ανταγωνιζόμενο ιστότοπο
 2. Δημιουργήστε συλλογές ή παράγωγα έργα όπως ορίζονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Αναδιανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πώλησης, της άδειας, της μίσθωσης, της συνδρομής ή οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού διανομής
 4. Απενεργοποιείστε τον ιστοτόπο, τις υπηρεσίες και οποιοδήποτε σχετικό λογισμικό
 5. Χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει αυτή τη Συμφωνία ή οποιονδήποτε τοπικό, κρατικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή νόμο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
Μπορείτε να δημοσιεύετε συνδέσμους στον ιστότοπό υπό την προϋπόθεση ότι (α) ο ιστότοπός σας δεν εμπλέκεται σε παράνομες ή πορνογραφικές δραστηριότητες και (β) παύετε να παρέχετε αυτούς τους συνδέσμους στον ιστότοπό μας αμέσως μετά από αίτημά μας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Η συμπερίληψη συνδέσμων για οποιονδήποτε ιστότοπο στον ιστότοπό μας δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε, εγγυόμαστε ή συνιστούμε τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή και τα δεδομένα αυτών των τρίτων ιστότοπων. Δεν έχουμε το δικαίωμα κανενός ελέγχου των νομικών εγγράφων και των πρακτικών απορρήτου των ιστότοπων τρίτων μερών, γι αυτό έχετε πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την αναφορά περί πολιτικής απορρήτου και τους όρους ορθής χρήσης και τις προϋποθέσεις αυτών των ιστότοπων για να κατανοήσετε πλήρως ποιες πληροφορίες συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Συμφωνείτε και εγγυάστε ότι αν αγοράσετε κάτι από εμάς, (i) οποιαδήποτε πιστωτική πληροφορία που παρέχετε είναι αληθής και πλήρης, (ii) τα έξοδα που επιβαρύνεστε από την τράπεζα ή την εταιρεία πιστωτικών καρτών σας θα καλυφθούν από εσάς, (iii) θα πληρώσετε τις χρεώσεις που πραγματοποιήσατε στις καταχωρημένες τιμές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων φόρων και (iv) αν ο τρόπος αρχικής πληρωμής σας είναι ανυπόστατος, θα εξακολουθήσετε να πληρώνετε τα έξοδα που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένης τυχόν πρόσθετης επιβάρυνσης που ενδέχεται να προκύψει λόγω της ακάλυπτης πληρωμής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Στο βαθμό που αγοράζετε οποιαδήποτε αγαθά – υπηρεσίες απευθείας από εμάς, μπορούμε να επιστρέψουμε την τιμή αγοράς σας εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή σας γραπτώς (email) για την επιθυμία σας για επιστροφή χρημάτων μαζί με έναν λόγο (προαιρετικά) για το αίτημα που υπόκειται στην επιστροφή του. Οποιαδήποτε επιστροφή μπορεί να υπόκειται σε τέλη ανανέωσης, όπως ορίζονται από τον διακομιστή αποστολής χρημάτων. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η συμμετοχή σας ως μέλος είναι συνεχής έως ότου τερματιστεί από εσάς ή από εμάς. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Ορθής Χρήσης θα τερματιστούν χωρίς την ειδοποίησή μας, εάν δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο των παρόντων. Με τον τερματισμό, θα σταματήσετε να εκπροσωπείτε τον εαυτό σας ως εγγεγραμμένο μέλος. Πρέπει να διαγράψετε ή να καταστρέψετε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων) που προέρχονται από τον ιστότοπό μας. Ορισμένες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποζημιώσεων, εμπορικών σημάτων, περιορισμών ευθύνης, εγγύησης και δικαιοδοσίας ενδεχομένως να ισχύσουν μετά από τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, εμάς και τους συνεργάτες μας, τους αντιπροσώπους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους, τους χορηγούς, τους τρίτους προμηθευτές πληροφοριών και εγγράφων, τους affiliates, τους διαφημιζόμενους, τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου, που σχετίζονται με την παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού ή τη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, το τμήμα αυτό θα ερμηνευθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και λειτουργία. Στο βαθμό που οποιοδήποτε Περιεχόμενο έρχεται σε σύγκρουση ή αντιβαίνει την παρούσα Συμφωνία, η παρούσα Συμφωνία θα έχει προτεραιότητα. Η παράλειψή μας να επιβάλλουμε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από μια τέτοια υποχρέωση, ούτε από το δικαίωμα να επιβάλουμε μια τέτοια υποχρέωση. Τα δικαιώματά μας βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε κάθε τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις τυχόν αλλαγές στον GDPR. Εάν αυτό συμβεί, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές στον ιστότοπό μας έτσι ώστε οι χρήστες και οι πελάτες μας να γνωρίζουν πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε. Σε περίπτωση ανανέωσης των όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα ενημερώνουμε προσωπικά τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου, ή των υπηρεσιών μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες Όρους Ορθής Χρήσης θα συνιστά την αποδοχή σας μετά από μια τέτοια αλλαγή. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στους παρόντες Όρους, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε τη χρήση του Ιστότοπου, ή των Υπηρεσιών του.

Copyright © internetuniversity.gr

Translate »