Home » Πολιτική Απορρήτου GDPRS

Πολιτική Απορρήτου GDPRS

Η αναφορά μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας εξηγεί ποια προσωπικά δεδομένα (PD) και μη προσωπικά δεδομένα (NPD) συλλέγουμε από εσάς, τον τρόπο συλλογής, τον τρόπο με τον οποίο τα προστατεύουμε, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα μοιραστούμε, τον τρόπο πρόσβασης και αλλαγής τους, και πώς μπορείτε να περιορίσετε την κοινή χρήση τους. Η αναφορά μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί επίσης ορισμένα νομικά δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Οποιοσδήποτε όρος που δεν ορίζεται στο παρόν θα έχει την ίδια έννοια όπως ορίζεται σε άλλο σημείο του ιστότοπού μας ή καθορίζεται από τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και υποβάλετε σε μας προσωπικά δεδομένα (PD), ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και άλλους νόμους.

Τα «μη προσωπικά δεδομένα» (NPD) είναι πληροφορίες που σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται προσωπικά. «Προσωπικά δεδομένα» (PD) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αναγνωριστικός αριθμός ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή με έναν ή περισσότερους παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου. Τα PD είναι κατά πολλούς τρόπους το ίδια με τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (PII). Ωστόσο, τα PD είναι ευρύτερα και καλύπτουν περισσότερα δεδομένα.

Ένας “επισκέπτης” είναι κάποιος που απλώς περιηγείτε στον ιστότοπο. Ένα “Μέλος” ή “Συνδρομητής” είναι κάποιος που έχει εγγραφεί μαζί μας για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας ή να αγοράσει τα προϊόντα μας. Ο όρος “Χρήστης” είναι ένα συλλογικό αναγνωριστικό που αναφέρεται είτε σε Επισκέπτη είτε σε Μέλος – Συνδρομητή. Η νομική μας κάλυψη για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (PD) στα Έντυπα Εγγραφής βασίζεται στη συγκατάθεση.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικής συζήτησης ή άλλων μηχανισμών. Δεν φιλτράρουμε συνεχώς ή παρακολουθούμε τι δημοσιεύεται σε τέτοιες συζητήσεις. Εάν επιλέγετε να δημοσιεύσετε αυτές τις συζητήσεις, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν εκθέτετε οποιοδήποτε PD, καθώς αυτές οι πληροφορίες δεν προστατεύονται από την ειδοποίησή μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ούτε ευθυνόμαστε αν επιλέξετε να αποκαλύψετε τα PD μέσω αυτών των δημοσιεύσεων. Επίσης, τα PD που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας για δημοσίευση μπορεί να είναι διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο μέσω του Διαδικτύου. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κακή χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλους.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, σε έντυπη μορφή ή σε συνδυασμό και των δύο, συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο και όσα είναι αναγκαία. Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν χρειάζονται πλέον, θα τα καταστρέψουμε, ή θα τα διαγράψουμε. 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αυτήν τη στιγμή με αναγνωρίσιμο τρόπο, είναι ένας περιορισμός του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου στον οποίο βασίζεται αυτός ο ιστότοπος (WordPress). Στο εγγύς μέλλον θα επιδιώξουμε να αλλάξουμε την αποθήκευση αυτών των δεδομένων με ψευδώνυμο, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα θα απαιτούσαν πρόσθετη επεξεργασία χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστά αποθηκευμένο «κλειδί» προτού να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ενός ατόμου. Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια πρόσφατη απαίτηση του GDPR που πολλοί προγραμματιστές εφαρμογών ιστού εργάζονται επί του παρόντος για την πλήρη εφαρμογή τους. Δεσμευόμαστε να το διατηρήσουμε ως υψηλή προτεραιότητα και θα το υλοποιήσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο μόλις μπορέσουμε.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα PD σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια απαγόρευση δεν θα επηρεάσει τις γνωστοποιήσεις που επιτρέπονται με άλλο τρόπο από το νόμο, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε: (α) γνωστοποιήσεις σε θυγατρικές και επιχειρηματικούς εταίρους, (β) γνωστοποιήσεις σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες για την επιχείρησή μας, υπηρεσίες πληροφορικής, υπηρεσίες αποστολής, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, (γ) γνωστοποιήσεις σε τρίτους, εφόσον είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας, (δ) γνωστοποιήσεις σε κυβερνητικούς οργανισμούς ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, (ε) αποκαλύψεις προς τρίτους σε σχέση με διαγωνισμούς ή προσφορές που μπορεί να συμμετείχατε ή να συμμετέχετε στο μέλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να αποφύγετε την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων στο πεδίο σχολίων οποιουδήποτε πεδίου που δημοσιεύετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν οι καταχωρίσεις που κάνετε στον ιστότοπό μας περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τρίτους, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε την άδεια να συμπεριλάβετε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα στην ανάρτησή σας. Ενώ δεν είμαστε νομικά υπεύθυνοι για τις αυτές τις ενέργειες των χρηστών μας, παρόλα αυτά θα καταργήσουμε τις δημοσιεύσεις ή τις καταχωρίσεις που παραβιάζουν τα δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των άλλων.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί οι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν υπόκεινται στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αυτοί οι ιστοτόποι θα έχουν πιθανώς δικούς τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση και η πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη για να ελέγξετε τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να δείτε πώς αντιμετωπίζουν τα PD σας.

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την διαδρομή τους μέσω του ιστότοπου.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας αναγνωρίζει προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι επεξεργαστής δεδομένων τρίτου μέρους.

Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη και παραδίδεται μέσω HTTPS. Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει το internetuniversity.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου internetuniversity.gr. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών / συνδρομητών από το internetuniversity.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του internetuniversity.gr και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του internetuniversity.gr.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η λειτουργία του ιστότοπου είναι τέτοια όπου ίσως τα δεδομένα να εκτίθενται σε δημόσια ελεύθερη θέαση. Το internetuniversity.gr συλλέγει καθώς και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα στις κεντρικές μονάδες του. Κατά την εγγραφή/καταχώρηση του επισκέπτη / χρήστη στο internetuniversity.gr τα Προσωπικά Δεδομένα που συνήθως αποθηκεύονται, είναι π.χ. η ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το internetuniversity.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους παρακάτω λόγους:
•  την εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών
• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, έτσι ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
•  την ενδυνάμωση πολιτικών του ιστότοπού μας
• την ικανοποίηση των οποιονδήποτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του, σχετικά με πιθανές διαφωνίες και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη χρήση των υπηρεσιών του internetuniversity.gr
•  την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων
•  την γενικότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Cookies)
Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του ιστότοπού και την παροχή πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών σε εσάς, τόσο σε αυτόν τον ιστότοπο όσο και μέσω άλλων μέσων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, ανατρέξτε στη σελίδα εδώ. Τα cookies δεν αποθηκεύουν το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας. Θυμούνται μόνο τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή αποθήκευσης των cookies στον υπολογιστή σας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους. Χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για στατιστικούς λόγους και συγκεκριμένων περιπτώσεων αναφοράς αγγελιών, σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε στοιχεία με σκοπό την αποστολή spam  (ανεπιθύμητων) μηνυμάτων.

Το  GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google . Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA. Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει τον GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

Μπορείτε να εμποδίσετε το Google να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας καταργώντας τη σύνδεση σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Για να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών από το Facebook για την επίσκεψη στόχευσης διαφημίσεων, κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/help/568137493302217

EMAIL-NEWSLETTERS-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα ”Επικοινωνήστε μαζί μας”  ή με έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαν αυτόν , κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστούν / υποβληθούν σε επεξεργασία από οποιονδήποτε επεξεργαστή δεδομένων τρίτου μέρους μη συνεργαζόμενο με τον ιστότοπο. Αντίθετα, τα δεδομένα θα ταξινομηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστός ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές. 

Τα email-newsletters-ενημερωτικά δελτία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site του internetuniversity.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Εάν δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Μισούμε τα spam όσο και εσείς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από οποιαδήποτε παράνομη δράση και αποκάλυψη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κανένα μέσο δεν είναι τόσο επαρκές και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε να προσφέρουμε εγγυήσεις. 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Επισκέπτες / χρήστες / μέλη-συνδρομητές του site του internetuniversity.gr που είναι ανήλικοι, ΔΕΝ θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site internetuniversity.gr. Παρόλο που ο ιστότοπός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών, συνειδητοποιούμε ότι ένα παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών ενδέχεται να επιχειρήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Δεν συλλέγουμε συνειδητά PD από παιδιά κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site internetuniversity.gr θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι το παιδί σας χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.  Προτού αφαιρέσουμε οποιαδήποτε πληροφορία, ενδέχεται να ζητήσουμε την απόδειξη ταυτότητας για την αποτροπή κακόβουλης κατάργησης των πληροφοριών του λογαριασμού. Εάν ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί έχει πρόσβαση στον ιστότοπό μας, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες του άμεσα. Αναγνωρίζετε ότι δεν επαληθεύουμε την ηλικία των χρηστών μας και δεν έχουμε καμία ευθύνη να το πράξουμε.

ΓΕΝΙΚΑ
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις τυχόν αλλαγές στον GDPR. Εάν αυτό συμβεί, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές στον ιστότοπό μας έτσι ώστε οι χρήστες και οι πελάτες μας να γνωρίζουν πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε. Σε περίπτωση ανανέωσης των όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα ενημερώνουμε προσωπικά τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου, ή των υπηρεσιών μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες Όρους Πολιτικής Απορρήτου θα συνιστά την αποδοχή σας μετά από μια τέτοια αλλαγή. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στους παρόντες Όρους Πολιτικής Απορρήτου, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου, ή των υπηρεσιών του.

Copyright © internetuniversity.gr

Translate »